نوحه سقای حسین ابن علی گردیده روان ای شیعیان

درخواست حذف این مطلب

نوحه سقای حسین ابن علی

گردیده روان ای شیعیانسقای حسین ابن علی گردیده روان، ای شیعیان

تا که رساند آبی به لب تشنه لبان، ای شیعیان

از تیغ بیداد و جفا، غرق به خون در کرببلا


دیده ی زینب از بهر برادر به در است، منتظر است

خیمه به خیمه مضطرب و آسیمه سر است، خون جگر است

از تیغ بیداد و جفا، غرق به خون در کرببلا


تا که فتاده ست زین به زمین آن کوی وفا، اوج صفا

زین بار بلا گشته به پا اندوه و عزا، در دوسرا

از تیغ بیداد و جفا، غرق به خون در کرببلا


شعر از: محمود موجی

آهنگ: هادی محمودی فرد


با نوای ایمان میرشکاری